Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας"

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τα πεδία με κόκκινο * είναι απαραίτητο να τα συμπληρώσετε.  
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: *
Όνομα: *
Όνομα πατέρα: *
Ημερομηνία γέννησης:
Ημέρα Μήνας Έτος
*
Εθνικότητα: *
Α.Δ. Ταυτότητας: *
ΑΦΜ: *
ΔΟΥ: *
Οικογενιακή Κατάσταση: *

Διεύθυνση
 
Οδός: *
Αριθμός: *
Τ.Κ.: *
Περιοχή: *
Τηλέφωνο (οικίας): *
Τηλέφωνο (εργασίας):
Κινητό:
E-mail:
2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος Σπουδών
Αντικείμενο Σπουδών
Βαθμός
Ημερομηνία απόκτησης
Ίδρυμα
*
*
*
*
*
3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις παρακάτω αναγνωρισμένες δοκιμασίες για την γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κάτοχος πτυχίου ξένου πανεπιστημίου:
Κάτοχος ξενόγλωσσου πτυχίου: Έτος κτήσεως
Κάτοχος πτυχίου Proficiency: Έτος κτήσεως
TOEIC: Ημερομηνία Βαθμός
TOEFL:   Ημερομηνία Βαθμός
Άλλο: Ημερομηνία Βαθμός
4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εώς 2 χρόνια:  
2-3 χρόνια:  
3-5 χρόνια:  
5-7 χρόνια:  
7-10 χρόνια:  
Πλέον τών 10 ετών:  
Α/Α
ΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Η προσκόμιση των δυο συστατικών επιστολών κατά την ημέρα συνέντευξης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής
 
Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά

Για να επισυνάψετε περισσότερα του ενός αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετε τα σε ένα αρχείο τύπου .zip