Εφαλτήριο για μια σταθερή επαγγελματική ανέλιξη στον χώρο της Υγείας
Συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Υποτροφίες και ενεργή προώθηση των φοιτητών στην αγορά εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της Υγείας.

  More

Διάρκεια και Δομή προγράμματος

 • Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

  More

Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών

 • Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

  More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •   Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2022.

   

  More

Μήνυμα διευθυντή

Αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή,

Με την ιδιότητά μου ως Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», θα ήθελα να σε καλωσορίσω στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρησιακών  και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας στο αντικείμενό του και το αρχαιότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενός από τα πλέον καταξιωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
 
Από τον Οκτώβριο του 2014 προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας». Το πρόγραμμα προετοιμάζει νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Μεταφέρει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις στους σπουδαστές του, προετοιμάζοντας έτσι καταρτισμένους και άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες και ερευνητές, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, αλλά και να συμβάλουν στην οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της χώρας.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι απόλυτα εναρμονισμένα στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Υγείας. Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα και δίνουν μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς. Με κεντρική κατεύθυνση τα οικονομικά και τη διοίκηση των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνδυασμό με τα οξυμένα προβλήματα διαφάνειας και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τα Οικονομικά της Υγείας, τη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων, τη Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών, την Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τα Συστήματα Υγείας και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποστηρίζεται και από μια σειρά δραστηριοτήτων, που προσθέτουν αξία και εμπειρία στον φοιτητή, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και πολλά άλλα.

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και επιτυχία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για την επιλογή σου να λάβεις υπόψη, όχι μόνον τους προσωπικούς σου στόχους, τα σχέδια και τις δυνατότητές σου, αλλά και την αξία του προγράμματος σπουδών και την εικόνα του ιδρύματος που το προσφέρει. Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» απευθύνεται σε υποψηφίους που στοχεύουν σε μια σταθερή και γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον απαιτητικό χώρο της Υγείας. Αν έχεις, λοιπόν, υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, σε προσκαλούμε να υποβάλεις αίτηση σε ένα πρόγραμμα με υψηλά πρότυπα επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Η Επιστημονική Διευθύντρια

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγήτρια Σ. Χατζηδήμα