Σεμινάριο Ιανουαρίου

20 Ιανουαρίου 2016, 18:00, Δρ. Χρήστος Αρώνης, Εσωτερικός Ελεγκτής, «Ο εσωτερικός έλεγχος στα Νοσοκομεία»