Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΙΑΣΩ

Επίσκεψη και ξενάγήση στις 9 Φεβραυρίου και ώρα 17:00 στους χώρους των ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων