Σεμινάριο Νοεμβρίου

2 Νοεμβρίου 2016, 18:00

Δρ. Χρυσόστομος Γούναρης

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΕΣΑΝ – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG

Ο Δρ. Χρυσόστομος Γούναρης είναι εμπειρογνώμονας διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, με 20ετή εμπειρία στον ιδιωτικό  και  δημόσιο τομέα, καθώς και ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής έρευνας, προμήθειας/εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Πάτρας, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και  Βιομηχανική Διοίκηση, μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Επιστήμη της Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Warwick Business School και διδακτορικό τίτλο στην Επιστήμη της Διοίκησης και της Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δρ. Χ. Γούναρης έχει διατελέσει σύμβουλος Υπουργών Υγείας σε θέματα διοίκησης του συστήματος υγείας, σχεδιασμού και υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Έχει επίσης διατελέσει Υποδιοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG-ΕΣΑΝ ΑΕ. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης στον τομέα της υγείας, όπως υπεύθυνος διοίκησης έργων και διασφάλισης ποιότητας, διευθυντής, σύμβουλος διοίκησης και αντιπρόεδρος σε ηγετική ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και ταμείο υγείας. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος έργου και επιστημονικός συνεργάτης σε διεθνή έργα και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής. Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών – Μονάδα Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασμού. Ο Δρ. Χ. Γούναρης διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, έχοντας διατελέσει καθηγητής και εκπαιδευτής σε θέματα  της εξειδίκευσης του σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια.