Σεμινάριο Μαΐου - Έρευνα και Ανάπτυξη στο Φάρμακο

10 Μαΐου 2017, 18:00

Αν. Καθηγητής Γρ. Σιβολαπένκο

Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακοκινητικής

Πανεπιστήμιο Πατρών