Σεμινάριο Μαρτίου - Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

22 Μαρτίου 2017, 18:00

Ακαρέπη Βασιλική

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"