Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η ύλη των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων αποτελείται από τέσσερα μαθήματα έκαστο, όπως αναλύονται παρακάτω. Στο Γ' διδακτικό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και δυο (2) μαθήματα Επιλογής, ενώ ταυτόχρονα εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. 

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένδεκα (11) διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με επτά (7) ή οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες, τα μαθήματα Επιλογής με επτά (7) πιστωτικές μονάδες, ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με εννέα (9) πιστωτικές μονάδες. Σε κάθε διδακτικό εξάμηνο ισοδυναμούν 30 πιστωτικές μονάδες. Το Π.Μ.Σ. απονέμεται μετά από τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και τα μαθήματα επιλογής (Ε) ανά διδακτικό εξάμηνο είναι:

 

Προκαταρκτικά Μαθήματα

Πτυχιούχοι Επιστημών Υγείας

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
2. Στατιστικές Μέθοδοι
Πτυχιούχοι Διοικητικών, Οικονομικών κ.α. Επιστημών   1. Επιδημιολογία
2. Νοσήματα
 
Α’ Εξάμηνο (4Υ) Συστήματα Υγείας και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Αξιολόγηση Επενδύσεων στον Κλάδο της Υγείας
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 
Β’ Εξάμηνο (2Υ & 2Ε) Οικονομικά της Υγείας (Υ)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Υγείας (Υ)
Marketing & Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας (Ε)
Διαχείριση Αποθεμάτων – Προμηθειών στην Υγεία (Ε)
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Υγεία (Ε)
Μακροοικονομικό Περιβάλλον στην Υγεία (Ε)
Οικονομικά και Πολιτική του Φαρμάκου (Ε)
Ποσοτικές Μέθοδοι (Ε)
Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (Ε)
 

Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο:

Ερευνητικές Μέθοδοι

 
Γ’ Εξάμηνο (1Υ & 2Ε)

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική της Υγείας (Υ)

Ρύθμιση Αγορών & Πολιτική Ανταγωνισμού στην Υγεία (Ε)
Σύγχρονα Ζητήματα Δικαίου της Υγείας (Ε)
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων στην Υγεία (Ε)
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Ε)
Θεωρία Παιγνίων και Βελτιστοποίηση στη Υγεία (Ε)
Στρατηγική Οργανισμών Υγείας (Ε)
Βιοστατιστική (E)
 
Διπλωματική Εργασία
 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών δύναται και ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, ενώ το πρόγραμμα έχει σχετική συνεργασία με ορισμένους από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φορείς της αγοράς.

iaso