Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και τα μαθήματα επιλογής (Ε) ανά διδακτικό εξάμηνο είναι:

Προκαταρκτικά Μαθήματα

 

Πτυχιούχοι

Επιστημών Υγείας

Πτυχιούχοι

Διοικητικών, Οικονομικών κ.α. Επιστημών

1. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

2. Στατιστικές Μέθοδοι

1. Επιδημιολογία

2. Νοσήματα

Α’ Εξάμηνο

4 Υποχρεωτικά Μαθήματα

1.       Συστήματα Υγείας και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

2.       Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Υγείας

3.       Οργάνωση & Διοίκηση Μονάδων Υγείας

4.       Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Β’ Εξάμηνο

2 Υποχρεωτικά Μαθήματα + 2 Μαθήματα Επιλογής

1.       Οικονομικά της Υγείας

2.       Χρηματοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Υγείας

 

 1. Marketing & Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας
 2. Διαχείριση Αποθεμάτων – Προμηθειών στην Υγεία
 3. Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 4. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Υγεία
 5. Οικονομικά και Πολιτική του Φαρμάκου

 

Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο: Ερευνητικές Μέθοδοι

Γ’ Εξάμηνο

1 Υποχρεωτικό Μάθημα + 2 Μαθήματα Επιλογής + Διπλωματική Εργασία

1. Αξιολόγηση Επενδύσεων στον Κλάδο της Υγείας

 

 1. Βιοστατιστική
 2. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων στην Υγεία
 3. Μακροοικονομικό Περιβάλλον στην Υγεία
 4. Ρύθμιση Αγορών & Πολιτική Ανταγωνισμού στην Υγεία
 5. Στρατηγική Οργανισμών Υγείας
 6. Σύγχρονα Ζητήματα Δικαίου της Υγείας
  Πρακτική Άσκηση

 

Διπλωματική Εργασία