Loading color scheme

Διαδικασία Αιτήσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας: Ηλεκτρονική https://msc-hem.gr/index.php/pages/e-apply ή Έντυπη www.msc-hem.gr/files/aitisi_ypobolis1.docx

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

(i) Δεκτές οι αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του στο Πρόγραμμα, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024.

(ii) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). Δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή.

         Ενδεικτικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ.

6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

7. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

9. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση hem@unipi.gr ή κατατίθενται στη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110).