Βραβείο 11ο Συνέδριο ΕΣΔ

Βράβαυση Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης.

Στα πλαίσια του "11ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας" Οι Παρασκευή Χριστοδούλου, Αθανάσιος Βοζίκης και Νικόλαος Κάρμαν βραβεύτικαν για την εργασία τους.

Βραβείο 11ο Συνέδριο ΕΣΔΥ