Επανίδρυση του ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Η επανίδρυση του ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένεται η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της επόμενης εβδομαδας, ύστερα απο την έγκριση του κανονισμού σπουδών απο τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς