Διδακτικό Προσωπικό

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» έχει διεθνή προσανατολισμό, ευρεία ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις, ενώ επιδεικνύει συνεχή προσήλωση στην ποιότητα της διδασκαλίας. Απαρτίζεται, κυρίως, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή προσκαλούνται ως ειδικοί επιστήμονες άτομα αναλόγων προσόντων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και αξιόλογη επιστημονική, ερευνητική, συγγραφική ή εργασιακή εμπειρία.

 

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι:

Αγιακλόγλου Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αλεξάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βοζίκης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δελούκα Κορνηλία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Καρκαλάκος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μιχελακάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μωραΐτης Ευάγγελος, Δρ. Ιατρός

Νεκτάριος Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παλαιολόγος Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παντελίδης Παντελής, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπαηλίας Θεόδωρος, Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Πολλάλης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ράϊκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σαμπράκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Φαφαλιού Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Χατζηδήμα Σταματίνα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ψυλλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς