Διάρκεια και Δομή προγράμματος

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό (Οκτώβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δέ­κα τρεις (13) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι την 2η και 3η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και την 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου.

Το ημερολόγιο πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων φοιτητών. Ανάγκες για εργασία, ανάπαυση, αλλά και ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στο πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας του Προγράμματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήμα­τα. Τα μαθήματα αυτά εισάγουν τους φοιτητές στα βασικά γνωστικά πεδία που διέπουν τα Οικονομικά και τη Διοίκηση μονάδων Υγείας. 

Μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, ακολουθούν τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ εξαμήνων.  Τα μαθήματα του Β' διδακτικού εξαμήνου διακρίνονται σε δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα Επιλογής εκ των προσφερομένων μαθημάτων.  Στο Γ’ διδακτικό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και δυο (2) μαθήματα Επιλογής, ενώ ταυτόχρονα εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα Επιλογής δηλώνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου. Τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ εξαμήνων αποσκοπούν στην εμπεριστατωμένη μελέτη των Οικονομικών και της Διοίκησης μονάδων Υγείας και περιλαμβάνουν και μαθήματα εξειδίκευσης. Η δυνατότητα επιλογής δύο από τα προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής σε κάθε εξάμηνο επιτρέπει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξειδικευτούν στα γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος γι αυτούς.